domenica 5 aprile 2015

Vénå nò Pàsquå...


Vénå nò Pàsquå se lå gàbå lå 'gh à nò lå fràscå:  PlaySoundFile "C:\alnosdialat\Rosalia\prov28-4venanopasqua2.mp3" "Nor   Non viene Pasqua se il salice non ha la frasca.

Vénå Pàsquå quånd 'gh à vöiå, che lå gàbå lå 'gh à lå föiå; vénå Pàsquå quånd si sìå, che lå séglå lå 'gh à lå spìå: Playsoundfile "C:\alnosdialat\Rosalia\provvenapasqua2.mp3" "Normal" Venga Pasqua quando ha voglia, che il salice ha la foglia; venga Pasqua quando sia, che la segale ha la spiga.

Åugüri å tüti! 

2 commenti: