mercoledì 16 gennaio 2013

Furtünà me un cån in céšå."Vés furtünà me i cån in céšå" vorrebbe dire avere una grande sfortuna, come quella dei cani che, se sorpresi in chiesa, ne vengono allontanati immediatamente.
Må 'l è nò sémpr insì!...

martedì 1 gennaio 2013

Åugüri!

(Foto: Paolo Sossai)

Bón dì, bón an, ti lå pèl e mén ål sålàm!