giovedì 13 novembre 2014

Sérénàdå.Una bella serenata, rimane bella in qualunque parlata...


Nicuzza.

Sutta la to finestra ci siminasti i sciuri
e dopu cincu misi garofani sbucciaru
su tutti bianchi e russi
comu la to facciuzza,
bedda tu si nicuzza comu li sciuri to

Piculénå.

Sùtå lå tò fnèstrå ‘t ågh è sumnà i fiùr
e dòp cinch més ‘gh à fiurì i gåròfån
i èn tüti biånch e rus
tån’ me ‘l tò fåcìn,
bèlå ti ‘t è piculénå me i tò fiùr…

domenica 9 novembre 2014

Tån' me i pàndå:...E se parli in diålåt són in estisión tån' me i pàndå. Ógià!...