sabato 22 giugno 2013

Ciåpà å pulè.Ùnå dònå l'à ciåpà å pulè ål sò òm cun l'åmànte: l'òm l'è 'ndài fòrt me cul di cinch sòld e lå sò muié l'à strüšà lå rivàl fén ch'ål l'à trai šü d'un rivón... Puténså di còrån!...

Nessun commento:

Posta un commento