sabato 14 novembre 2015

Innån!Innån, fiö ‘d lå Pàtriå

ål dì ‘d lå glòriå ‘l è rivà!

Cóntrå ‘d nüm ‘d lå tirånìå

lå båndérå brütå ‘d sångh l’è inålsà

Sintè in mèš i cåmp

brügì sti suldà cåtìv?

I vénån fén’int i nòs bras

å šgusà i nòs fiö, i nòs dònn…

Nessun commento:

Posta un commento