lunedì 26 febbraio 2018

Questa o quella.


Pruèrbi dål dì:

"Pécà 'd sòcå e pécà 'd gùlå i måndån 'l òm in målùrå: Peccati di gonna e peccati di gola mandano l'uomo in malora."

Da "Ål nòs diålåt" - Sez. "Gli uomini" (2012). Ascoltalo!

Nessun commento:

Posta un commento