mercoledì 9 ottobre 2019

Che testa!

Mòd åd di dål dì:

"Ål 'gh à lå tèstå fàiå å catåfìgh: ha la testa fatta a "coglifico", cioè... vuota."

Da "Ål nòs diålåt" - Sez. "Glossario" (2012).
Nessun commento:

Posta un commento