domenica 4 settembre 2011

Ålpinìstå såvåtón in Bibliutécå. - 1 - 1Vånårdì 9 sétémbår (å 9 ur åd sìrå) å préšénti in Bibliutécå lå trådüsión int ål nòs diålåt dål lìbår "Ålpinìstå såvåtón", dål 'Chìle Giàn Càgna. L'è lå stòriå 'd dü sånåšårén dlå fén dål '800 ch'i vån in våcånså int ål lagh d'Ortå, ùnå våcånså un pò å lå Fåntòzzi: l'è pròpi un lìbår divårtént e ål gh à ålégà un cd-ròm cun i du vérsión itåliån-diålåt e l'àudio pår sintì tütå lå stòriå lišü då mén. In diålåt sånåšårén, uviåmént!...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Venerdì 9 settembre (alle 21) presento in Biblioteca la traduzione nel nostro dialetto del libro "Alpinisti ciabattoni", di Achille Giovanni Cagna. È la storia di due sannazzaresi di fine '800 che vanno in vacanza al lago d'Orta, una vacanza un po' alla Fantozzi: è proprio un libro divertente e ha allegato un cd-rom con le due versioni italiano-dialetto e l'audio per ascoltare tutta la storia letta da me. In dialetto sannazzarese, ovviamente...

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento