lunedì 26 marzo 2012

Lå sùstå.Üšé migråtùr ch'is fèrmån int i nòs rišèr pår ripusàs un pò e mångià un quåicòs prìmå då riprénd ål sò viàg...

Nessun commento:

Posta un commento