domenica 29 aprile 2012

Un car åd råf.


Iün åd i ültim mòd åd di ch'ùmå insérì int ål lìbår-cd "Ål nòs diålåt" 'l è cuschì:

"Vès indré un car åd råf", ciuè: essere indietro un carro di refe, essere lento a capire.

Un quåidün ål sa sich'ål 'gh éntrå ål råf?

Nessun commento:

Posta un commento