lunedì 30 aprile 2012

Lå tèrå l'è åmìšå..."Lå tèrå l'è åmìšå då cui ch'å bàgnå lå cåmìšå" (då lå sésión I pruèrbi dål lìbår-CD "Ål nòs diålåt".

Nessun commento:

Posta un commento