martedì 2 ottobre 2012

Lå préšéntåsión dål lìbår-cd.


Då cùlå pàginå chi ås pö rivà åi filmà 'd lå préšéntåsión dål lìbår-cd "Ål nòs diålåt".
I link åi vari part i èn åtìv: clichègh insìmå!

Nessun commento:

Posta un commento