giovedì 6 dicembre 2012

Må i ca i vòlån?

Un'àltrå ésprésión tìpicå dål nòs diålåt ch'ùmå nò mis int ål lìbår-cd: 
"Végh lå ca ch'å vòlå: avere la casa che vola, cioè in gran disordine".

Nessun commento:

Posta un commento