lunedì 21 agosto 2017

Quando il 16...porta fortuna.

Mòd åd di dål dì:

"'T ågh l’è vü un bèl sådås!: L'hai avuto un bel 'sedici', cioè un bel culo, una fortuna sfacciata."

Da "Ål nòs diålåt" - Sez. "Fortuna / sfortuna" (2012). Ascoltalo!

Nessun commento:

Posta un commento