martedì 8 febbraio 2011

I påràbul dål Signùr e i stòri 'd Nådàl (2).Lå påràbulå dål bón såmåritån int ål nòs diålåt.

R. M.

Vérsión i Itåliån:

La parabola del buon samaritano nel nostro dialetto.

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento