venerdì 25 febbraio 2011

Lå "Pruìnciå" lå sårnìså...Che bèlå surpréšå! Ål blògh "Lå Pruìnciå lå sårnìså" , ål blògh dlå "Pruìnciå Påvéš" "ch'ål pàrlå di àltår blògh pår cüntà sü 'd Påvìå e dlå sò pruìnciå cui påròl, i butón e i figür dlå réd", l'à dédicà un pòst ål nòs blògh dål bårdügh.
Un gràsie å lå "Pruìnciå" då tüt ål grüp dål "nòs diålät"!

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Che bella sorpresa! Il blog "La Provincia sceglie", il blog della "Provincia Pavese" "che racconta gli altri blog per raccontare Pavia e la sua provincia con le parole, i tasti e le immagini della rete", ha dedicato un pòst al nostro blog "dål bårdügh".
Un grazie alla "Provincia" da tutto il gruppo del "nòs diålåt"!

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento