sabato 30 marzo 2013

Bónå Pàsquå!


"Vénå Pàsquå quånd 'gh à vöiå, che lå gàbå lå 'gh à lå föiå; vénå Pàsquå quånd si sìå, che lå séglå lå 'gh à lå spìå" (föi e spìi bågnà mars, ist'àn...).

Nessun commento:

Posta un commento