mercoledì 28 gennaio 2015

Ål nòs meteo.


"Che témp å fa å Sånåsà" l'è un'app tårméntå sémplice pår téléfunén Android:
in pü d'"Ål nòs meteo" e då lå Web cam 'd lå Tur Cìvicå, cun "Dà då tra!" ås pö sintì å ògni tuch un pruèrbi sùrå 'l témp int lå disión diåletàl åd lå Tàtå (Rosalia Carpani).
 

Nessun commento:

Posta un commento