sabato 17 gennaio 2015

Ùnå giurnà pårticulàr.


Incö, ål 17 åd génàr, lå sårìs lå Giurnà Nåsiunàl dål Diålåt e di Léngh Lucàl, må nüm ål lå célébrårùmå vånårdì 23, å 9 ur, in Bibliutécå. Månchè nò!

Nessun commento:

Posta un commento