domenica 12 marzo 2017

La Cacciata dal Paradiso.


Åndùmå indré å quånd 'gh è cumincià tüt: ål Mónd, 'l Òm e lå Dònå... Ö tråspòst int ål nòs diålåt un poemetto che ål puétå diåletàl Angelo Secchi l'àvå scrit in påvéš: "La cacciata dal Paradiso", ùnå sòrtå åd Genesi diåletàl tårméntå divårténtå. L'è pütòst lóngå, pudì limitàv å sintìlå. Clichè chì: http://www.sannazzaro.com/cacciatadalparadiso.html

Nessun commento:

Posta un commento