mercoledì 26 luglio 2006

Un åsàg.


Intål libår "Ål nòs diålåt" e intål cd måtårùmå åncå di stòri chi cüntàvån i nòs vèg unå vòltå, tån' me lå stòriå  dål cågnulén "Mucìn-mucìn".   Sintèn un tucåt, då lå vuš dlå Ròšålìå, che ål lå sintìvå cüntà då sò nònu Ålbìno:


R. M.

2 commenti:

  1. accento del nord...nn so dire il resto help me

    RispondiElimina
  2. Sì, è un dialetto lomellino, di Sannazzaro de' Burgondi,in provincia di Pavia. Complicata, ma (ci pare) corretta l'accentazione. Grazie della visita!


    R. M.

    RispondiElimina