domenica 6 gennaio 2008

W lå Béfànå!

Sö nò se chi då nüm gh'è mai stai l'üšånså då brüšà lå "Béfànå", ål séš åd génàr,  åm par åd nò:  fórse lå "Vègiå", må å lå fén åd génàr ò å Cårnuàl, pår féstégià lå fén dl'invèrån (ån n'àvåm pårlà un quai témp fa intå cul pòst chi). Åd ògni mòdo, cul ch'l'è sicür l'è che "l'Épifånìå tüti i fèst å i å pòrtå viå" e dumån, p'r i fiö då scòlå l'è "Sån Müdåvìsi"!...

Må intånt...Bona Befàna å tüti!

R. M.

Vérsión in itåliån:

Non so se qui da noi c'è mai stata l'usanza di bruciare la "Befana",

il sei di gennaio, non mi sembra: forse la "Vecchia", ma alla fine di gennaio o a Carnevale, per festeggiare la fine dell'inverno (ne avevamo parlato qualche tempo fa in questo post). In ogni caso, quel che è certo è che "l'Epifania tutte le feste le porta via" e domani, per gli scolari è "San Mutavizio"!...

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento