martedì 27 maggio 2008

Cröšå de ma

Sàbåt då sirå, in Bibliutécå, 'gh érå l'umàg å Fåbrìsio De André e i dü sunådù ch'ål 'gh éra, Ròbèrto Salis e Giüsèp Brigåndì, trå i tånti cånsón dål Faber ch'i ån préšéntà, i ån fai åncasì "Cröšå de ma", unå cånsón tårméntå bèlå in diålåt génuéš (lur pérò ål l'ån cåntà in itåliån).

 


CRÖSÅ DE MÄ


Umbre de muri muri de mainé
dunde ne vegnì duve l'è ch'anè
da 'n scitu duve a l'ûn-a a se mustra nûa
e a neutte a n'à puntou u cutellu ä gua
e a muntä l'àse gh'é restou Diu
u Diàu l'é in çë e u s'è gh'è faetu u nìu
ne sciurtìmmu da u mä pe sciugà e osse da u Dria
a a funtan-a di cumbi 'nta cä de pria.
E 'nt'a cä de pria chi ghe saià
int'à cä du Dria che u nu l'è mainà
gente de Lûgan facce da mandillä
qui che du luassu preferiscian l'ä
figge de famiggia udù de bun
che ti peu ammiàle senza u gundun.
E a 'ste panse veue cose che daià
cose da beive, cose da mangiä
frittûa de pigneu giancu de Purtufin
çervelle de bae 'nt'u meximu vin
lasagne da fiddià ai quattru tucchi
paciûgu in aegruduse de lévre de cuppi.
E 'nt'a barca du vin ghe naveghiemu 'nsc'i scheuggi
emigranti du rìe cu'i cioi 'nt'i euggi
finché u matin crescià da puéilu rechéugge
frè di ganeuffeni e dè figge
bacan d'a corda marsa d'aegua e de sä
che a ne liga e a ne porta 'nte 'na creuza de mä.MÜLÅTÉRÅ DÅ MAR


Ómbår åd fac fac då mårinàr
d'indùå å gni indùå l'è ch'åndè
då un sit indùå lå lünå ås mustrå biùtå
e lå nòt ås à puntà 'l curté ålå gulå
e å muntà l'a
šü 'gh è råstà Dìu
ål Diàul l'è in ciél e ål s'è 'gh à fai ål nì
gnùmå fö dål mar pår sügà i òs d'Åndréå
ålå funtånå di püvión intlå ca åd préiå.
E 'ntlå ca åd préiå chi l'è ch'ågh sårà
'ntlå ca dl'Åndréå ch'l'è nò mårinàr
gint åd  Lügån fac då bålòs
cui che dlå spìgulå i prèférìsån  l'àlå
fiöl åd fåmìgliå, udùr åd bón
ch'åt tiå pö guårdà sénså gundón.
E å cui påns vöi chi sich'ågh dårà,
che ròbå då bév, che ròbå då mångià
fritürå 'd påslén (vén) biånch åd Purtufén sårvél åd bicìn intål stés vén
šàgn då tåià åi quàtår sügh
påciügh in agrodolce åd légurå di cup.
E intlå bàrcå dål vén ågh nåvigårùmå inti scògli
émigrånt dål rid cun i ciòd inti ög
fénå che 'l måtén ål cråsårà då pudé cåtàl frådé di gåròfån e di fiöl
pådrón dlå còrdå màrså d'àquå e 'd sa
ch'ås lìgå e 's pòrta int unå mülåtérå 'd mar.
R. M.

Vérsión in itåliån:

Sabato sera, in Biblioteca, c'era l'omaggio a Fabrizio De André e i

due musicisti presenti, Roberto Salis e Giuseppe Brigandì, tra le tante canzoni del Faber che hanno presentato, hanno eseguito pure "Cröså de ma" ("Mulattiera di mare"), una canzone bellissima in dialetto genovese (loro però l'hanno cantata in italiano).
CREUZA DE MÄ

Umbre de muri muri de mainé
dunde ne vegnì duve l'è ch'an
da 'n scitu duve a l'ûn-a a se mustra nûa
e a neutte a n'à puntou u cutellu ä gua
e a muntä l'àse gh'é restou Diu
u Diàu l'é in çë e u s'è gh'è faetu u nìu
ne sciurtìmmu da u mä pe sciugà e osse da u Dria
a a funtan-a di cumbi 'nta cä de pria.
E 'nt'a cä de pria chi ghe saià
int'à cä du Dria che u nu l'è mainà
gente de Lûgan facce da mandillä
qui che du luassu preferiscian l'ä
figge de famiggia udù de bun
che ti peu ammiàle senza u gundun.
E a 'ste panse veue cose che daià
cose da beive, cose da mangiä
frittûa de pigneu giancu de Purtufin
çervelle de bae 'nt'u meximu vin
lasagne da fiddià ai quattru tucchi
paciûgu in aegruduse de lévre de cuppi.
E 'nt'a barca du vin ghe naveghiemu 'nsc'i scheuggi
emigranti du rìe cu'i cioi 'nt'i euggi
finché u matin crescià da puéilu rechéugge
frè di ganeuffeni e dè figge
bacan d'a corda marsa d'aegua e de sä
che a ne liga e a ne porta 'nte 'na creuza de mä.


MULATTIERA DI MARE


Ombre di facce facce di marinai
da dove venite dov'è che andate
da un posto dove la luna si mostra nuda
e la notte ci ha puntato il coltello alla gola
e a montare l'asino c'è rimasto Dio
il Diavolo è in cielo e ci si è fatto il nido
usciamo dal mare per asciugare le ossa dall'Andrea
alla fontana dei colombi nella casa di pietra.
E nella casa di pietra chi ci sarà
nella casa dell'Andrea che non è marinaio
gente di Lugano facce da tagliaborse
quelli che della spigola preferiscono l'ala
ragazze di famiglia, odore di buono
che puoi guardarle senza preservativo.
E a queste pance vuote cosa gli darà
cosa da bere, cosa da mangiare
frittura di pesciolini, bianco di Portofino
cervelle di agnello nello stesso vino
lasagne da tagliare ai quattro sughi
pasticcio in agrodolce di lepre di tegole.
E nella barca del vino ci navigheremo sugli scogli
emigranti della risata con i chiodi negli occhi
finché il mattino crescerà da poterlo raccogliere
fratello dei garofani e delle ragazze
padrone della corda marcia d'acqua e di sale
che ci lega e ci porta in una mulattiera di mare.
R. M.

Nessun commento:

Posta un commento