mercoledì 8 aprile 2009

Ròb d’ùnå vòltå, in lågn.


Ål siùr Rìno Ioan, un giunòt friulån dål ’27, m’à ségnålà ’l sò sÌto indùå ål fa våd i låùr in lågn e ram fai cui sò mån. I èn di miniåtür lóngh int i 70 cm e alt int i 40 åd ròb d’ùnå vòltå: årà, cåråt, årnéš då låùr, ròb pår ålvà i bigàt e tånti àltår (clichè insìmå di figürén chi åd sùrå. Ah, åncå ål sò sìto l’è in dùpiå vérsión: friulån e itåliån!)
E bràu ’l siùr Rìno!

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Il signor Rino Ioan, un giovanotto friulano del ’27, mi ha segnalato il suo sito dove mostra i lavori in legno e rame costruiti con le sue mani. Sono miniature lunghe sui 70 cm e alte sui 40 di oggetti d’una volta: aratri, carri, arnesi da lavoro, oggetti per l’allevamento dei bachi da seta e tanti altri (cliccate sulle figurine qua sopra. Ah, anche il suo sito è in doppia versione: friulano e italiano!).
E bravo il signor Rino!

R. M.

1 commento:

  1. Grazie mille, ricambio i graditi auguri anche da parte dei miei, un grosso bacio a tutti voi, quindi anche alla mitica Matilde!^^ A presto!

    RispondiElimina