mercoledì 12 settembre 2012

"Ål nòs diålåt" 'l è 'dré rivà.


Pròpi incö å va in ståmpå ål lìbår sùrå 'l nòs diålåt: si tüti invidà å lå préséntåsión, nåtürålmént!

Nessun commento:

Posta un commento