lunedì 17 settembre 2012

"Ål nòs diålåt": un quåi åsàg (3).

(Un click pår sintì)

Iün di pruèrbi ch'ùmå püblicà int ål nòs lìbår-cd.
 (Foto di Alessandro Vecchi).

Nessun commento:

Posta un commento