sabato 29 settembre 2012

Che bèlå sìrå... då tånåvlén.


Å part ål pc cui cåprìsi e lå sàlå tròpå pìculå, ùnå grån bèlå fèstå pr ål nòs diålåt: gràsie å tüti!
Må àvåm nò 'ncù tirà 'l fià e 'gh érå giåmò i cuntéståsión :)) . Nüm ùmå trådùt tånåvlén cun: 1. chiavistello; 2. succhiellino. 'Gh érå chi 'lè ch'å dišìvå che invéci i tånåvlén i érån i mulåt di pagn: åv rišültå?

Nessun commento:

Posta un commento