venerdì 14 settembre 2012

"Ål nòs diålåt": un quåi åsàg (1).

Un lèmå, ùnå vuš å cašo dål glusàri int ål lìbår-cd "Ål nòs diålåt". 
(Nò, cul'"èrbå" là, i nòs vèg ål lå cugnusìvån nò 'ncù!...).

Nessun commento:

Posta un commento