domenica 25 settembre 2016

Maria, l'oca grida!...

Filåstròcå 'd lå dumìncå:

Mårìå, l'òcå lå crìå,
l'òcå lå scòtå,
Mårìå bigòtå.

Maria, l'oca grida,
l'oca scotta,
Maria "bigotta" (bambola).

Da "Ål nòs diålåt (2012). Ascoltala!

Nessun commento:

Posta un commento