lunedì 17 settembre 2007

I mundén åd Gåbriéle Mucchi.


(G. Mucchi: Ritràt d'unå mundénå - Lito7, 1954).

Iér måténå gh'è stai unå bèlå månifèståsión in Pålàsi Pulón: lå culucåsión d'unå tårméntå bèlå série åd litugråfìi 'd Gåbriéle Mucchi, ål fåmùš pitùr che, intål '50, l'è gnü å Sånåšà å dišégnà i mundén intånt che i låuràvån inti nòs rišèr (pår såvèn püsè, guårdè cùlå pàginå chi ). D'ùrå in åvånti, 5 impurtånt litugråfìi surå i nòs mundén i sårån in bèlå mustrå intlå sàlå dål Cunsìli Cumünàl, in Pålàsi Pulón.

R. M.

Vérsión in itåliån:

Ieri mattina si è tenuta una bella manifestazione in Palazzo

Pollone: la collocazione d'una bellissima serie di litografie di Gabriele Mucchi, il famoso pittore che, nel '50, venne a Sannazzaro a disegnare le mondine mentre erano intente a lavorare nelle nostre risaie (per saperne di più, vedete questa pagina ). D'ora in poi, 5 importanti litografie sulle nostre mondine saranno in bella mostra nella sala del Consiglio Comunale, in Palazzo Pollone.

R. M.

3 commenti:

 1. Bonasira! L'ìha vust la mè impresa! Lè stran duvè scriv in dialet in tun blog eheh!

  Verrua as disa sia vrua che vruva, al so qual è curet, me a sent dì tut dù!

  Ien propi bei i litugrafii, anca a scola quest an uma parlà ad questa tecnica! Me ho almà vust la mustra ad futugrafi dla scola media e lè ma piasu tant! otima idea par gli ex-student che han podu turnà indrè nel temp!

  A prest dla RaFa!

  RispondiElimina
 2. Però ai mè temp as fàvan nò i foto: chisà parchè!? E anca quand a gh'éra la mè fioela...Mah!

  Ciau, Ra!


  R. M.

  RispondiElimina
 3. Infati! Anca me di medi a go almà quela dla seconda! Fuma prima a purtà nuiatar la machina futugrafica eheh!

  RaFa*

  RispondiElimina