mercoledì 9 novembre 2016

Buone le gambe del tavolo!...


Mòd åd di dål dì:

"Ågh ö ùnå fam ch'å mångiårìs åncå i gåmb dål tàul: Ho una fame che mangerei anche le gambe del tavolo."

Da "Ål nòs diålåt" (2012). Ascoltalo!

Nessun commento:

Posta un commento