venerdì 26 settembre 2008

Ål vårdón.

E intånt ùmå cumincià å trådüv i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "V", tån' me "vårdón", un bèl üšé dlå fåmigliå di fringillidi che mich'ås vådå intål filmà ågh piàšå mångià i sémi, spéciålmént cui uléùš.

R. M.

Vérsión in itåliån:

E nel frattempo abbiamo cominciato a tradurre le parole del nostro

dialetto che cominciano per "V", come "vårdón" (verdone), un bell'uccello della famiglia dei fringillidi che come si vede nel filmato ama cibarsi di semi, soprattutto quelli oleosi.

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento