sabato 26 aprile 2014

I tri pum.


Sut ål pónt åd Vilånövå,
'gh è 'l mågnån cun lå sò fiölå,
'gh è 'l bårbé cun lå sò muié.
'Gh érå tri pum e ån n'ån pià iün prünå:
mich'i ån fai???


(da "Ål nòs diålåt" - Indovinelli - Pag. 521)

Nessun commento:

Posta un commento