sabato 23 settembre 2006

Quåntå èrb!...

Che èrb ièn?

Dòp lå pàušå dål dì dlå fèstå, incö dòpdišnà sùmå åndài åvånti å ciårcà i påròl in diålåt p'r ål nòs disiunàri: sùmå rivà åi påròl chi cuménciån cun E.  Quånd l'è stai urå då trådüv lå påròlå "èrbå", ùmå truà åncå sì:


"èrbå bónå"

"èrbå brüscå"

"èrbå gàtå"

"èrbå màrå"


"èrbå médiå"

"èrbå åd Sån Giuàn"

"èrbå pignölå"

"èrbå sàlviå"


"èrbå rìculå"

"èrb
å purslån
å"
...
Intlå fòto, då snìstrå å dèstrå, gh'è i prim trè: l'"èrbå bónå", l'"èrbå brüscå" e l'"èrbå gàtå": chi l'è ch'å sa ål sò nòm in itåliån?
(L'è un quiz, må 's vénciå gnintå!...).


R. M.


5 commenti:

 1. Bona Sira! Dumandarò i prim tri parol e pò ag riferis :)

  A duman dala Rafa

  RispondiElimina
 2. Ciao, Elisa! Ciao, Raffa! Indaga, indaga, Raffa...Quelle erano (sono) erbe che facevano (fanno) bene...Credo che i nostri vecchi non conoscessero l'"altra" erba....

  RispondiElimina
 3. lo credo anch'io, o, almeno, lo spero, eheh!!! Ho scoperto solo che l'ERBA MEDIA è il TRIFOGLIO, purtroppo, non si sa niente dei primi 3 termini!

  A presto by Raffa

  RispondiElimina
 4. Allora: l'erba bona è il finocchietto; l'erba brusca è l'acetosella e l'erba gata è l'erba gattaia, utile ai gatti.

  Ciao!

  RispondiElimina