sabato 9 settembre 2006

Un üšé sémpår cuntént...

Che üšé  l'è?

Incö dòpdišnà, ål nòs grüp dål diålåt l'è 'ndài åvånti å ciårcà di påròl chi cuménciån pår "D". Sùmå pårtì då "Dìu" (Dio) e sùmå rivà å "dulsåså" (dolcezza). In mèš, ùmå truà åncå di påròl nò tåntå cumün, p'r éšémpi cui trè chi:


dóndå

dråsch

drüsiIünå di trè påròl l'è ål nòm åd l'üšé dlå figürå in alt...


R. M.

Nessun commento:

Posta un commento