giovedì 7 settembre 2006

Ròb d'ùnå vòltå (2).

Unå pàgina dål cd-ròm.

Custå l'è unå pàgina tirà šü dål cd-ròm ch'å måtårùmå åsèmå ål libår sü 'l nòs diålåt. Lå fa part d'ùnå série åd pàgin cun i futugråfìi di ròb d'unå vòltå ch'i èn cunsèrvà intål bèl "Müšéo d'Art e trådisión cuntådénå" d'Ulévån. Ål müšéo ål méritå séns'àltår unå vìšitå, d'ògni mòdo intå cùlå pàginå chi gh'è i sò infurmåsión.


R. M.


3 commenti:

 1. che roba bela as sapevi propi no che esistiva cul museo chi!

  un salut!

  susy

  RispondiElimina
 2. E' senz'altro la più importante raccolta di "cose di una volta" della Lomellina. Merita certamente una visita!

  Ciao!


  R. M.

  RispondiElimina
 3. WOW! riesco a capire questo dialetto.. :D

  RispondiElimina