venerdì 6 gennaio 2012

Bónå Påsquåtå!Nò, ö nò sbålià: un pò dåpårtüt chi ål nòrd l'Epifånìå in diålåt ås ciàmå "Påsquåtå", che dóncå 'l'è nò åmmà ål lünédì dòp Pàsquå. E ålùrå... Bónå Påsquåtå å tüti!

Nessun commento:

Posta un commento