lunedì 18 aprile 2016

In tir.


Mòd åd di dål dì:

'L è sémpr in tir:Playsoundfile "C:\alnosdialat\Rosalia\semprintir.mp3" "Normal" È sempre in tiro, cioè con i vestiti in perfetto ordine, impeccabile.

Da "Ål nòs diålåt" (2012).

Nessun commento:

Posta un commento