domenica 23 dicembre 2007

Bón Nådàl!

E å prupòšit di préšèpi, intlå céšå åd Sån Bårnårdén gh'è duèrtå fénå ål 7 åd génàr l'éspùšisión di prèšèpi insèmå a lå mustrå futugràficå sùrå 'l Nådàl d'unå vòltå e dål dìdincö å Sånåšà.

Då cui dål grüp d' "Ål nòs diålåt", Bón Nådàl å tüti i åmìš dål "Blògh dål bårdügh"!

Làurå, Fràncå, Ròšålìå e Rénàto.

Vérsión in itåliån:

E a proposito di presepi, nella chiesa di San Bernardino è aperta

fino al 7 di gennaio l'esposizione dei presepi insieme alla mostra fotografica dedicata al natale di ieri e di oggi a Sannazzaro.


Dai membri del gruppo de "Il nostro dialetto", Buon Natale a tutti gli amici del "Blog del bårdügh"!

Laura, Franca, Rosalia e Renato.

Nessun commento:

Posta un commento