sabato 1 dicembre 2007

Che "sånguåta"!...

Iünå di påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "S" ch'ùmå trådùt incö dòpdišnà l'è stàiå "sånguåta" (sanguisuga). Eh, quånd då fiö åndàvåm å fa lå nödå ål "Quint", ågh n'érå di sånguåt in gir!... Må "sånguåtå", då nüm, l'è åncåsì culå dònå ch' lå riéså å càtàgh sü fénå i bén åd sèt céš ål sò òm...Pòvr'òm!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Una delle parole del nostro dialetto che iniziano per "S" che

abbiamo tradotto oggi pomeriggio è stata "sånguåta" (sanguisuga). Eh, quando da ragazzi andavamo a fare il bagno al cavo "Quinto", ce n'erano di sanguisughe in giro!... Ma "sånguåta", da noi, è anche quella donna che riesce a sperperare perfino i beni di sette chiese al marito...Pover'uomo!...

R. M.

2 commenti:

  1. Bonjourrr...soturnà!!!

    ades xò a go lision d'ingles e go da andà! racuntarò tut domesdì!

    bona giurnà, dla Rafa! saluton a Susy!!

    RispondiElimina