giovedì 14 agosto 2008

Åndà å tråvèrs.

 "Åndà å tråvèrs", intål nòs diålåt ål vö dì, sì, åndà in cåmpàgnå, in mèš åi cåmp ò inti bòsch, åncå pår låùr, ò mågàri  p'r åndà å càciå...Må då nüm, "Åndà å tråvèrs" l'è åncåsì åndà "in cåmpurèlå", cun lå murùšå...Se pö ås va cun iünå spušà, ålurå ås fa un "tråvårsón"!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

"Åndà å tråvèrs", nel nostro dialetto vuol dire, sì, andare in

campagna, in mezzo ai campi o nei boschi, anche per lavoro, o magari per andare a caccia...Ma da noi "Åndà å tråvèrs" è anche andare "in camporella", con lafidanzata...Se poi si va con una sposata, allora si fa un "traversone"!...

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento