martedì 28 ottobre 2008

Mångià då šbågütón.

Un àltår mòd åd dì ch'ås à dai di prublémå: "Mångià då šbågütón": ål significà l'è ciàr, ål vö dì mångià tårméntå švèlt e in prèsiå. Må "šbågütón" d'indùå 'l rivå???

R. M.

Vérsión in Itåliån:


Un altro modo di dire che ci ha dato dei problemi: "Mångià då

šbågütón" (Mangiare da [?]): il significato è chiaro, vuol dire mangiare velocissimamente e in fretta. Ma "šbågütón" da dove arriva?

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento