martedì 3 ottobre 2006

Då "Fa" å "Fårsö".

I fårsö åd Sån Giüšèp

Sàbåt påsà ùmå cumincià å trådüv i påròl chi cuménciån pår F: sùmå pårtì då "Fa" e sùmå rivà, p'rådès, å "Fårsö" (frittelle). Tra i påròl ch'ùmå truà, å gh'è åncåsì "fårlòch": si ch'å vö dì in itåliån? Sårnisè lå rispòstå giüstà intål nòs "quiz", å dèstrå.  Å prupòšit: ål 70 pår cént då cùi ch'ån rispòst ål "quiz" åd l'àltrå vòltå iån induinà: "éndi" ål vö dì åncåsì "pòch pulìd". Bràvi!

R. M.

4 commenti:

 1. Mmm...ke bòn ch'ien!!!

  Lè una pruvucasiò online...eheh!

  Anca se lè no Carnuva, ien sempar bon! :) Rafa

  RispondiElimina
 2. Le chiamate anche voi farseu (eu francese...), Raffa?


  R. M.

  RispondiElimina
 3. Sì, me al seva no, ho dumanda a me madar e m'ha dì ad sì :)

  bona not by Rafa

  RispondiElimina
 4. Buona notte, Raffa. Spero tu possa riposare bene dopo l'intensa giornata!


  R. M.

  RispondiElimina