venerdì 13 ottobre 2006

I "fåšulén då l'ög".

I fåšulén då l'ög.


Sémpår cun lå "F", ùmå truà åncåsì  "Fašö" (fagiolo) e "Fåšulén" (fagiolini). I "fåšulén  då l'ög" (fagioli dell'occhio) ièn fåšö un pò pårticulàr, cun ål sò ög négår insìmå. E pinsàlå ch' ièn stài i prim fåšò che l'om l'à mångià: i gnìvån då l'Africå e iå mångiàvan giåmò i Égisiån, i Gréci e i Rumån. I àltår fåšö, invéci, ièn gnü då l'Åmérica, dål Mèsico...
(Ièn déš ùr, må mén gh'ö giåmò fam...)


R. M.

3 commenti:

 1. Che buono il risotto coi fagiolini dell'occhio!

  Gnam!

  RispondiElimina
 2. Elisa, sai mica una ricetta al riguardo? La pubblicherei qui (dopo averla io tradotta in dialat).

  Ciao!


  R. M.

  RispondiElimina
 3. si si, almeno io lo faccio quindi so la ricetta, ma vado a occhio, non so mica le dosi...comunque nei prossimi giorni ve la mando.

  Buonanotte

  RispondiElimina